Цени на горивата за 17 март 2023


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,910 +0,00 1,688 -0,002 1,005 +0,00 1,454 +0,00 2,066 +0,002 1,735 -0,005
Eko 1.932 1.705 1.016 1.550 2.072 1.796
BP 1.918 1.692 1.019 1.383 2.076 1.773
Shell 1.913 1.682 1.009 2.017 1.749
Ελίν 1.917 1.702 1.006 2.084 1.682
Revoil 1.891 1.673 0.963 2.042 1.676
Avin 1.900 1.676 1.010 2.113 1.715
Aegean 1.904 1.689 0.999 2.076 1.736
Silk Oil 1.891 1.677 0.983 2.075 1.716
Jetoil 1.901 1.693 1.020 2.104 1.743
Cyclon 1.897 1.681 0.994 2.069 1.683
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг