Цени на горивата за 11 юни 2024


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,898 -0,004 1,600 -0,003 0,835 -0,001 1,150 +0,00 2,061 -0,006 1,667 -0,002
Eko 1.920 1.616 0.849 1.150 2.060 1.718
BP 1.899 1.599 0.843 2.065 1.694
Shell 1.899 1.597 0.843 2.004 1.715
Ελίν 1.903 1.612 0.840 2.070 1.615
Revoil 1.885 1.585 0.789 2.073 1.588
Avin 1.883 1.586 0.837 2.110 1.644
Aegean 1.892 1.597 0.836 2.062 1.655
Silk Oil 1.898 1.605 0.835 2.048 1.652
Jetoil 1.889 1.604 0.816 2.106 1.637
Cyclon 1.880 1.587 0.832 2.060 1.597
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг