Цени на горивата за 10 юли 2024


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,909 +0,002 1,644 +0,001 0,868 +0,002 1,150 +0,00 2,066 +0,005 1,710 -0,003
Eko 1.932 1.663 0.881 1.150 2.079 1.762
BP 1.917 1.651 0.874 2.072 1.743
Shell 1.913 1.642 0.872 2.009 1.770
Ελίν 1.912 1.655 0.870 2.079 1.662
Revoil 1.889 1.620 0.816 2.067 1.626
Avin 1.899 1.637 0.884 2.122 1.689
Aegean 1.891 1.633 0.857 2.056 1.679
Silk Oil 1.900 1.645 0.871 2.057 1.691
Jetoil 1.904 1.644 0.891 2.110 1.702
Cyclon 1.891 1.634 0.885 2.065 1.628
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг