Цени на горивата днес


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,902 +0,001 1,711 -0,001 0,898 +0,00 1,150 +0,00 2,055 +0,002 1,761 -0,008
Eko 1.924 1.724 0.911 1.150 2.054 1.821
BP 1.911 1.717 0.902 2.072 1.804
Shell 1.905 1.708 0.905 2.030 1.789
Ελίν 1.909 1.727 0.906 2.054 1.695
Revoil 1.882 1.691 0.850 2.044 1.694
Avin 1.892 1.703 0.903 2.112 1.747
Aegean 1.890 1.704 0.892 2.024 1.755
Silk Oil 1.894 1.701 0.896 2.034 1.739
Jetoil 1.893 1.717 0.921 2.092 1.749
Cyclon 1.887 1.702 0.895 2.059 1.713
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг