Цени на горивата днес


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 2,103 -0,004 1,829 -0,003 0,985 -0,001 1,219 +0,00 2,340 -0,005 1,881 -0,003
Eko 2.121 1.846 1.006 1.183 2.300 1.936
BP 2.104 1.834 0.999 1.246 2.298 1.911
Shell 2.074 1.803 0.999 2.471 1.885
Ελίν 2.133 1.857 0.968 2.363 1.862
Revoil 2.093 1.808 0.917 2.312 1.817
Avin 2.070 1.808 0.990 2.312 1.844
Aegean 2.095 1.825 0.986 2.325 1.878
Silk Oil 2.123 1.847 0.939 2.314 1.882
Jetoil 2.122 1.848 0.967 2.347 1.896
Cyclon 2.115 1.832 1.007 2.341 1.856
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг