Цени на горивата днес


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,903 +0,001 1,662 -0,002 0,993 -0,001 1,454 +0,00 2,057 +0,001 1,715 -0,001
Eko 1.927 1.680 1.010 1.550 2.058 1.766
BP 1.909 1.665 1.006 1.383 2.073 1.745
Shell 1.904 1.649 1.000 2.008 1.746
Ελίν 1.910 1.681 1.000 2.074 1.672
Revoil 1.883 1.642 0.940 2.036 1.645
Avin 1.890 1.645 0.995 2.102 1.692
Aegean 1.897 1.660 0.985 2.074 1.716
Silk Oil 1.886 1.661 0.965 2.050 1.698
Jetoil 1.897 1.682 1.017 2.102 1.721
Cyclon 1.888 1.649 0.974 2.061 1.651
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг