Класация по области за 23 октомври 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,41¢

-2,83¢

-2,68¢

-8,922

2 =

Central Macedonia

-1,44¢

-1,10¢

-0,62¢

-3,168

3 =

Thessaly

-0,30¢

-0,31¢

-0,57¢

-1,178

4 =

Epirus

-0,60¢

0,17¢

0,11¢

-0,321

5 =

East Macedonia and Thrace

-0,23¢

0,10¢

0,07¢

-0,055

6 =

West Macedonia

-0,09¢

0,59¢

-0,44¢

0,050

7 =

Peloponnese

-0,04¢

0,00¢

1,08¢

1,046

8 =

Central Greece

-0,10¢

0,20¢

1,14¢

1,238

9 =

Western Greece

0,13¢

0,31¢

1,00¢

1,444

10 =

Ionian Islands

2,36¢

1,75¢

3,21¢

7,313

11 =
North Aegean
3,40¢
1,12¢
5,36¢
9,876
12 =
Crete
3,38¢
2,66¢
5,16¢
11,203
13 =
South Aegean
8,08¢
5,78¢
4,44¢
18,294

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.