Класация по области за 18 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,25¢

-2,63¢

-2,14¢

-7,025

2 =

Central Macedonia

-1,22¢

-1,07¢

-0,67¢

-2,957

3 =

Thessaly

-0,38¢

-0,24¢

-0,27¢

-0,889

4 +1

East Macedonia and Thrace

-0,48¢

-0,38¢

0,06¢

-0,798

5 -1

Epirus

-0,63¢

0,47¢

-0,49¢

-0,645

6 =

West Macedonia

-0,52¢

0,40¢

-0,32¢

-0,429

7 =

Central Greece

-0,12¢

-0,03¢

0,59¢

0,445

8 =

Peloponnese

-0,02¢

-0,19¢

0,76¢

0,554

9 =

Western Greece

0,22¢

0,06¢

0,71¢

0,979

10 =

Ionian Islands

1,96¢

1,85¢

4,26¢

8,066

11 =
Crete
2,86¢
2,43¢
5,27¢
10,556
12 =
North Aegean
5,28¢
4,78¢
8,75¢
18,809
13 =
South Aegean
8,59¢
6,74¢
8,35¢
23,678

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.