Класация по области за 3 декември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,66¢

-2,66¢

-2,21¢

-7,533

2 =

Central Macedonia

-1,13¢

-1,01¢

-0,76¢

-2,901

3 =

Thessaly

-0,65¢

-0,69¢

-1,01¢

-2,344

4 =

Epirus

-0,68¢

0,20¢

-0,55¢

-1,025

5 =

West Macedonia

-0,33¢

0,31¢

-0,26¢

-0,281

6 =

Peloponnese

-0,10¢

-0,24¢

0,52¢

0,170

7 =

Central Greece

-0,21¢

0,26¢

0,79¢

0,842

8 =

East Macedonia and Thrace

0,29¢

0,10¢

0,63¢

1,019

9 =

Western Greece

0,04¢

0,42¢

1,06¢

1,522

10 =

Crete

2,64¢

2,24¢

4,27¢

9,155

11 =
Ionian Islands
2,26¢
1,72¢
6,05¢
10,033
12 =
South Aegean
5,70¢
4,34¢
6,27¢
16,304
13 =
North Aegean
5,38¢
4,91¢
6,55¢
16,840

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.