Класация по области за 29 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,82¢

-2,62¢

-3,41¢

-9,844

2 =

Central Macedonia

-2,27¢

-1,79¢

-0,67¢

-4,727

3 +2

West Macedonia

-1,71¢

-0,79¢

-0,51¢

-3,015

4 =

Thessaly

-0,50¢

-0,59¢

-1,38¢

-2,479

5 -2

Epirus

-0,95¢

-0,22¢

-1,29¢

-2,462

6 =

Peloponnese

-0,77¢

-1,16¢

-0,50¢

-2,426

7 =

East Macedonia and Thrace

-0,46¢

-1,09¢

0,99¢

-0,566

8 =

Central Greece

0,21¢

-0,33¢

0,79¢

0,666

9 =

Western Greece

0,15¢

-0,07¢

1,94¢

2,011

10 =

Ionian Islands

3,71¢

3,44¢

4,51¢

11,649

11 =
Crete
4,37¢
3,47¢
6,13¢
13,967
12 =
South Aegean
10,04¢
8,98¢
7,54¢
26,558
13 =
North Aegean
9,46¢
11,32¢
7,85¢
28,634

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.