Класация по области за 8 април 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,86¢

-2,06¢

-2,81¢

-7,740

2 =

Thessaly

-1,01¢

-1,02¢

-2,22¢

-4,256

3 +2

West Macedonia

-1,34¢

-0,88¢

-1,56¢

-3,776

4 -1

Epirus

-1,22¢

-0,85¢

-1,59¢

-3,665

5 +1

Central Macedonia

-1,61¢

-1,28¢

-0,27¢

-3,161

6 -2

Peloponnese

-0,88¢

-1,54¢

-0,24¢

-2,663

7 =

East Macedonia and Thrace

-1,34¢

-0,96¢

-0,01¢

-2,305

8 =

Western Greece

-0,93¢

-0,95¢

1,58¢

-0,288

9 =

Central Greece

-0,24¢

-0,67¢

0,81¢

-0,098

10 =

Ionian Islands

3,12¢

2,99¢

4,83¢

10,934

11 =
Crete
4,96¢
4,17¢
6,56¢
15,677
12 =
North Aegean
7,29¢
9,03¢
6,81¢
23,131
13 =
South Aegean
9,29¢
8,21¢
8,51¢
26,009

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.