Класация по области за 23 ноември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,46¢

-2,43¢

-2,41¢

-7,297

2 =

Central Macedonia

-1,31¢

-1,36¢

-0,59¢

-3,253

3 =

West Macedonia

-0,60¢

-0,44¢

-0,81¢

-1,848

4 =

Thessaly

-0,37¢

-0,31¢

-0,51¢

-1,187

5 =

Epirus

-0,38¢

-0,10¢

0,13¢

-0,355

6 =

East Macedonia and Thrace

-0,21¢

-0,20¢

0,36¢

-0,057

7 =

Peloponnese

-0,09¢

-0,46¢

0,74¢

0,187

8 =

Western Greece

0,27¢

0,25¢

0,64¢

1,164

9 =

Central Greece

0,40¢

0,48¢

0,85¢

1,734

10 =

Ionian Islands

2,30¢

2,21¢

3,47¢

7,991

11 =
Crete
2,37¢
1,99¢
4,67¢
9,033
12 =
North Aegean
3,54¢
6,63¢
4,81¢
14,976
13 =
South Aegean
6,06¢
5,49¢
5,07¢
16,621

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.