Класация по области за 4 май 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,22¢

-2,21¢

-2,47¢

-6,904

2 =

Central Macedonia

-0,53¢

-0,52¢

-0,18¢

-1,218

3 =

Thessaly

-0,12¢

0,00¢

-0,50¢

-0,620

4 =

West Macedonia

-0,05¢

0,13¢

0,50¢

0,579

5 =

East Macedonia and Thrace

0,00¢

0,05¢

0,56¢

0,603

6 =

Epirus

0,12¢

0,23¢

0,29¢

0,637

7 =

Western Greece

0,46¢

0,43¢

0,60¢

1,482

8 =

Central Greece

0,49¢

0,43¢

0,93¢

1,852

9 =

Peloponnese

0,41¢

0,26¢

1,33¢

1,997

10 =

North Aegean

1,49¢

1,39¢

1,54¢

4,426

11 =
Ionian Islands
1,32¢
1,30¢
3,35¢
5,963
12 =
Crete
1,90¢
1,73¢
2,65¢
6,288
13 =
South Aegean
3,35¢
3,12¢
2,28¢
8,745

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.