Класация по области за 22 юли 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,63¢

-2,67¢

-2,87¢

-8,178

2 =

Central Macedonia

-0,62¢

-0,57¢

-0,17¢

-1,362

3 =

Thessaly

0,00¢

-0,11¢

-0,46¢

-0,575

4 =

Epirus

-0,02¢

0,01¢

-0,30¢

-0,319

5 =

West Macedonia

-0,21¢

0,33¢

-0,12¢

0,002

6 =

East Macedonia and Thrace

-0,06¢

-0,08¢

0,88¢

0,746

7 =

Peloponnese

0,22¢

0,02¢

1,21¢

1,448

8 =

Western Greece

0,65¢

0,46¢

0,80¢

1,910

9 =

Central Greece

0,56¢

0,42¢

1,17¢

2,140

10 =

North Aegean

0,67¢

0,57¢

1,45¢

2,688

11 =
Ionian Islands
1,54¢
1,32¢
2,82¢
5,685
12 =
Crete
2,38¢
2,05¢
2,97¢
7,398
13 =
South Aegean
5,44¢
4,68¢
3,88¢
13,997

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.