Класация по области за 25 ноември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,86¢

-2,78¢

-3,00¢

-8,652

2 =

Central Macedonia

-0,56¢

-0,50¢

-0,25¢

-1,305

3 =

Thessaly

0,20¢

0,18¢

-0,29¢

0,089

4 =

Epirus

0,22¢

0,15¢

0,32¢

0,680

5 =

East Macedonia and Thrace

0,06¢

0,07¢

0,89¢

1,020

6 =

West Macedonia

0,21¢

0,55¢

0,63¢

1,383

7 =

Western Greece

0,63¢

0,60¢

0,66¢

1,884

8 =

Central Greece

0,64¢

0,48¢

1,31¢

2,424

9 =

Peloponnese

0,34¢

0,29¢

1,80¢

2,435

10 =

North Aegean

1,03¢

0,40¢

1,04¢

2,471

11 +1
Crete
2,09¢
1,67¢
2,40¢
6,156
12 -1
Ionian Islands
2,12¢
1,83¢
2,36¢
6,315
13 =
South Aegean
4,50¢
3,86¢
1,56¢
9,918

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.