Цени на горивата за 23 ноември 2022


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 2,063 -0,007 1,991 -0,009 0,996 -0,002 1,454 +0,00 2,217 -0,005 2,046 -0,009
Eko 2.084 2.009 1.007 1.550 2.217 2.098
BP 2.070 2.003 1.009 1.383 2.218 2.071
Shell 2.059 1.981 1.001 2.163 2.072
Ελίν 2.070 2.001 0.992 2.252 2.004
Revoil 2.042 1.969 0.951 2.213 1.976
Avin 2.054 1.980 1.003 2.265 2.030
Aegean 2.051 1.980 0.995 2.237 2.029
Silk Oil 2.055 1.997 0.978 2.189 2.037
Jetoil 2.053 1.985 1.002 2.239 2.058
Cyclon 2.057 1.984 0.994 2.216 1.982
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг