Цени на горивата за 27 май 2023


А95 Дизел Автогаз Метан A98 Дизел+
Средна цена 1,851 +0,003 1,534 +0,001 0,848 +0,00 1,521 +0,00 2,018 +0,001 1,587 +0,001
Eko 1.874 1.553 0.873 1.750 2.019 1.647
BP 1.857 1.539 0.863 1.350 2.031 1.623
Shell 1.855 1.531 0.859 1.964 1.625
Ελίν 1.857 1.546 0.846 2.045 1.523
Revoil 1.832 1.513 0.788 2.010 1.516
Avin 1.840 1.525 0.846 2.063 1.581
Aegean 1.839 1.527 0.834 2.019 1.576
Silk Oil 1.841 1.529 0.839 2.009 1.564
Jetoil 1.839 1.528 0.863 2.062 1.571
Cyclon 1.837 1.524 0.826 2.030 1.526
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в € за литър, освен при метана, където е €/кг